Fabryka Maszyn i Urządzeń Gastronomicznych „KROMET”

logo-exhibitor

Opis Wystawcy

PL

Fabryka Maszyn i Urządzeń Gastronomicznych Kromet z siedzibą w Krośnie Odrzańskim oferuje profesjonalne wyposażenie gastronomiczne bezpośrednio od producenta. Zaopatrujemy w niezbędne sprzęty takie obiekty jak m.in. restauracje, bufety, kuchnie szkolne, bary mleczne i inne punkty zbiorowego żywienia. Nasze urządzenia cechują się innowacyjnymi technologiami, zwiększonymi parametrami eksploatacyjnymi oraz jakością wykonania stojącą na najwyższym poziomie. Proponujemy duży wybór kuchenek i piekarników przeznaczonych zarówno do dużej, jak i małej gastronomii, które służą szybkiemu oraz higienicznemu przygotowywaniu różnorodnych potraw. Urządzenia gastronomiczne to nasza specjalność. Podczas ich produkcji kierujemy się wymogami stawianymi przez dyrektywy Unii Europejskiej. Wszystkie produkty mają niezbędne atesty i certyfikaty, dzięki czemu mogą być dopuszczone do kontaktu z żywnością. Za sprawą wiedzy, doświadczenia i ciągłego rozwoju jesteśmy w stanie zaoferować profesjonalne wsparcie klienta w zakresie doradztwa technicznego. Za pośrednictwem naszych partnerów handlowych zajmujemy się także montażem urządzeń w kuchniach gastronomicznych u klientów na terenie całego kraju. W szerokiej i zróżnicowanej ofercie firmy znajdują się m.in. kotły, piece, patelnie, taborety i monobloki. Sprzęty te są zróżnicowane pod względem parametrów technicznych, wymiarów oraz ceny. Każdy przedsiębiorca z branży gastronomicznej może zamówić u nas sprzęt odpowiadający indywidualnym potrzebom i wielkości kuchni.

EN

Fabryka Maszyn i Urządzeń Gastronomicznych Kromet with headquarters in Krosno Odrzańskie offers professional gastronomic equipment directly from the manufacturer. We provide the necessary equipment to facilities such as restaurants, buffets, school kitchens, milk bars and other mass catering facilities. Our devices are characterized by innovative technologies, increased operational parameters and the highest quality of workmanship. We offer a large selection of cookers and ovens for both large and small gastronomy, which are used to quickly and hygienically prepare a variety of dishes. Catering equipment is our specialty. During their production, we follow the requirements set by the European Union directives. All products have the necessary approvals and certificates, thanks to which they can be approved for contact with food. Thanks to our knowledge, experience and continuous development, we are able to offer professional customer support in the field of technical consulting. Through our business partners, we also assemble devices in gastronomic kitchens at customers throughout the country. The wide and varied offer of the company includes, among others boilers, stoves, pans, stools and monoblocks. These devices vary in terms of technical parameters, dimensions and prices. Every entrepreneur from the catering industry can order from us equipment that meets the individual needs and size of the kitchen.