O POLSKIEJ AKADEMII GOŚCINNOŚCI:

Dzisiaj, cały cywilizowany świat potwierdza nasze credo, że

Przyszłość należy do gościnnościThe future belongs to hospitality…„

Do gościnności nieusługowej umocowanej w kulturze oraz i przede wszystkim, gościnności usługowej umocowanej w ekonomii…

Tym właśnie założeniem kierował się hotelarski i gastronomiczny internacjonał Zbigniew Kowalski – autor definicji Gościnności Usługowej uznanej przez najpoważniejsze ośrodki edukacji Hospitality Management na świecie: (www.cornell.edu , www.manchester.ac.uk , www.harvard.edu )fundując i zakładając w 2004 roku (www.gov.pl/web/ue/polska-w-ue) Polską Akademię Gościnności jako Międzynarodową Proedukacyjną Fundację Branżową.

Organizacja w swoich założeniach statutowych oraz celach ukierunkowana jest na wspomaganie zawodowego oraz życiowego rozwoju członków społeczności, adeptów i zawodowców gościnności usługowej zarówno w Polsce jak i z zagranicy.

PAG jest w swoim działaniu dedykowana tym, którzy chcą nauczyć się zawodu hotelarskiego, gastronomicznego czy też turystycznego, oraz tym którzy tego zawodu uczą lub w nim pracują.

Jesteśmy też dla tych, którzy udali się na tzw. zasłużoną emeryturę lub z powodu uszczerbku na zdrowiu nie mogą już wykonywać pracy w swoim zawodzie, czyli w gościnności usługowej.

PAG wspiera wszelkie inicjatywy (instytucjonalne, polityczne, społeczne i biznesowe) w procesie tworzenia bezpieczeństwa rozwojowego i utrzymania wysokiej rangi wobec zawodów gościnnych.

Inwestorzy branżowi, którzy tworzą i zapewniają nowe i nowoczesne miejsca pracy dla zawodowców gościnności zawsze mogą liczyć na wsparcie formalno-prawne PAG w procesie przygotowania oraz realizacji inwestycji zrównoważonych ze środowiskiem.

Polska Akademia Gościnności jest także Wydawnictwem (nr ISBN 978-83-61763-01-7) z własnymi publikacjami autorstwa członków Rady Programowej.

PAG jest otwarty na publikowanie wiedzy opartej na doświadczeniu pochodzącej od praktyków z kraju i z zagranicy.

Jesteśmy Fundacją o bardzo prostej strukturze organizacyjnej, działającej wg klarownych i demokratycznych zasad – fundujemy potrzebującym opieki już od etapu szkolnego.

Naszą Radę Programową tworzą krajowi oraz zagraniczni specjaliści branżowi tak serwisowi jak i kulinarni czy operacyjno-zarządczy, w tym prawnicy znający specyfikę branży gościnnej.

PAG przypisana jest formalnie i instytucjonalnie pod Ministerstwem Rozwoju RP

(https://krs-pobierz.pl/polska-akademia-goscinnosci-i197508 )

PAG NA FORUM POLSKIEJ GASTRONOMII 2023

29.03.2023

Temat wykładu: RANGA ZAWODU KUCHARZA – co to znaczy, że istnieje potrzeba „podźwignięcia” ZAWODU do stanu sprzed 20 lat? od czego zaczynamy? od kogo w Europie się uczymy? z kim działamy? co utrwalamy? a co rozwijamy?

Te pytania zada i odpowie na nie Prezes i założyciel fundacji Polska Akademia Gościnności – Zbigniew Kowalski.

Zbigniew Kowalski – Magister ekonomii w branży gościnnej. Doktorant Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Krajowy i międzynarodowy wykładowca i trener branżowy (od 1994 roku). Doradca inwestorski w PL w branży hotelarstwa pobytowego XXI wieku – profil hotele: health&wellness&spa. Od 1975 do 1999 r głównie na stanowiskach managerskich – dyrektorskich w polskim i zagranicznym biznesie gościnnym – standardy 4 i 5 gwiazdkowe. Od 1997 roku Delegat Polski Europejskiej Rady ds. Gastronomii, Winiarstwa i Turystyki. Konsultant polski w Instytucie Hotel der Zukunft (AT). Fundator i założyciel (2004 r.) Polskiej Akademii Gościnności – Międzynarodowej Fundacji Branżowej i Proedukacyjnej. Kulinaryk.