HOSHIZAKI

PL

My, grupa Hoshizaki, chcemy być "rozwijającą się firmą".
przyczyniającą się do rozwoju społeczeństwa, jak również klientów, spełniającą zmieniające się potrzeby
i zapotrzebowanie na zróżnicowane "Jedzenie".
Aby osiągnąć powyższe cele, opracowujemy oryginalne produkty wykorzystujące oryginalną technologię.
Przedstawiamy też innowacyjne
propozycje bardziej komfortowego i wydajnego środowiska
środowiska żywieniowego oraz oferujemy wysokiej jakości usługi.

EN

We, Hoshizaki group, aim to be an “Evolving Company”
contributing to society as well as customers, meeting the changing needs
and demands for diversified “Eating”.
To achieve the above, we develop original products incorporating original technology.
And we present innovative
proposals for a more comfortable and efficient eating
environment and offer responsive, high quality services.