Sprawdź layout targów

Aktualny plan targowy EuroGastro

Zaplanuj swoją wizytę! Odwiedź stoiska naszych wystawców, którzy zaprezentują najnowsze rozwiązania i produkty na rynku. Zapraszamy w dniach 11-13 marca 2025 do Ptak Warsaw Expo.

Plan aktualizowany jest na bieżąco. Aby sprawdzić aktualizację wystarczy odwiedzić tę stronę w dowolnym momencie. Wszyscy nowi wystawcy pojawiają sie na planie po potwierdzeniu udziału/ przekształceniu rezerwacji.


Informacje organizacyjne dla Wystawców

Informacje organizacyjne dla Wystawców

1. Dane kontaktowe, terminy montaży, demontaży i godzin otwarcia targów.

Montaż stoisk

 • z zabudową indywidualną: 26.03.2023r. w godz. 8:00 – 18:00 i 27.03.2023r. w godz. 8:00 – 20:00
 • z zabudową realizowaną przez Ptak Warsaw Expo: 27.03.2023r. w godz. 8:00 – 20:00

Demontaż stoisk

 • 30.03.2023r. w godz. 17:00 – 24:00
 • 31.03.2023r. w godz. 8:00 – 12:00

Godziny otwarcia Targów 28-30.03.2023r.

 • Dla Wystawców – 9:00 – 18:00
 • Dla Odwiedzających – 10:00 – 17:00

2. Ważne informacje techniczne PTAK WARSAW EXPO (PWE): podłączenia prądu, wody, Internetu, dopuszczalne obciążenie powierzchni ekspozycyjnej, maksymalna masa elementów podwieszanych, maksymalna wysokość zabudowy

Podłączenia elektryczne:
Wystawca ma obowiązek zamówić odpowiednią moc przyłączy elektrycznych, niezbędną do zasilenia wszystkich urządzeń elektrycznych wykorzystywanych na stoisku.
Suma mocy urządzeń i oświetlenia na stoisku będzie podstawą do zapewnienia odpowiedniej mocy przyłączy.

Podłączenia wodne:
Wystawca ma obowiązek zamówić podłączenia wodne w ilości odpowiadającej ilości podłączonych maszyn i urządzeń na stoisku. Zabronione jest podłączanie więcej niż jednego urządzenia lub zlewu do jednego przyłącza wodnego (dotyczy zarówno dopływu jak i odpływu). Niedopuszczalne jest stosowanie rozdzielni i rozgałęzień na kilka urządzeń.

Charakterystyka podłączeń na terenie PWE:

Podłączenia elektryczne:

 • dostarczamy w przedziałach mocy (w kWh) określonych w formularzu zamówień Organizatora
 • prąd trójfazowy dostarczany jest od 9 kW
 • wystawcy zamawiający prąd trójfazowy proszeni są o określenie rodzaju gniazda (16 A, 32 A, 63 A) oraz poboru mocy maszyny/urządzenia podłączanego na stoisku, Wystawca/podwykonawca zabudowy zobowiązany jest do dokładnego określenia na projekcie miejsca wyprowadzenia poszczególnych przyłączy.

Podłączenia wodne:

 • dopływ – średnica przewodu 0,5 cala, zakończony zaworkiem
 • odpływ zlew – przewód 1 cal
 • odpływ urządzenia/maszyny – przewód PCV, średnica 2 cale

Podłączenia Internetu – podłączenie kablowe lub Wi-Fi (w zależności od potrzeb Wystawcy)
Jedno podłączenie Internetu jest przypisane tylko do jednego komputera.

MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE 1 m2 POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ: 2,5 T/m2 I KANAŁÓW MEDIALNYCH: 500 kg.

DOPUSZCZALNA MAKSYMALNA MASA ELEMENTÓW PODWIESZANYCH: 50 kg/1 punkt*

* Wszelkiego rodzaju podwieszenia są każdorazowo uzgadniane z konsultantem technicznym. Zawieszenie elementu klienta do stropu Hali jest możliwe tylko po przekazaniu wymaganej dokumentacji (oświadczenie dotyczące podwieszania elementów, podkład stoiska wraz z projektem i zaznaczonymi miejscami podwieszeń, dokumenty atesty/producent dotyczące konstrukcji Trilock/Quadrolock ewentualnie innej, czy własnej konstrukcji do którego będą podwieszane elementy – nie później niż na 40 dni przed rozpoczęciem imprezy oraz po uzyskaniu zgody Organizatora.

MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ ZABUDOWY STOISK INDYWIDUALNYCH: zgodnie z planem technicznym stoiska otrzymanym od Organizatora.

3. Informacje dotyczące procedur odbiorów stoisk, powierzchni oraz zasad bezpieczeństwa na terenie PWE

Miejscem odbioru stoisk jest Punkt Technicznej Obsługi Wystawców zlokalizowane na terenie PWE.

Zamówienia dodatkowe lub zmiany w zabudowie stoisk wykonanych, będą realizowane w miarę możliwości, w dniu odbioru stoisk.

Aranżacja stoisk przez Wystawców odbywa się w dniu odbioru stoisk.

Zgodnie z regulaminem targów, do dekoracji stoiska mogą być stosowane wyłącznie materiały niepalne lub zabezpieczone środkami ognioochronnymi do stopnia trudnozapalności.

Materiały impregnowane przeciwogniowo muszą posiadać aktualny atest przeciwpożarowy.

Wystawca zobowiązany jest przedstawić w Punkcie Technicznej Obsługi Wystawców aktualne atesty potwierdzające stopień trudnozapalności, niepalności użytych materiałów.

Na terenie PWE obowiązuje całkowity zakaz palenia, wnoszenia i stosowania butli gazowych, również typu turystycznego.

Dekoracje użyte na stoisku nie mogą uszkodzić ścian i podłogi PWE, dlatego zabronione jest opieranie o ściany elementów metalowych, szklanych lub mebli bez odpowiedniego zabezpieczenia.

Wystawców dekorujących samodzielnie stoiska obowiązuje zakaz wbijania, wkręcania gwoździ, śrub i pinezek w ściany.

W przypadku uszkodzenia elementów zabudowy stoiska Wystawca będzie obciążony kosztami wymiany lub naprawy uszkodzonego elementu.

Pozostawianie elementów wystawcy na stoisku:

Zgodnie z regulaminem Targów, wywóz eksponatów oraz likwidacja ekspozycji na stoisku, przed zakończeniem Targów jest zabronione.

Demontaż elementów stoiska odbywa się w godzinach określonych przez Organizatora. Wystawcy zobowiązani są do usunięcia wszelkich dekoracji użytych na stoisku (eksponaty, tablice reklamowe, bannery, plakaty wraz z taśmą dwustronną, kolorowa folia na modułach zabudowy) oraz przywrócić zajmowaną powierzchnię wystawienniczą (stoisko) do stanu z dnia przekazania przez Organizatora.

UWAGA!!!

W przypadku uszkodzenia modułów stoiska lub pozostawienia na stoisku elementów dekoracji (grafiki), Wystawca będzie obciążony kosztami renowacji lub czyszczenia modułów stoiska.

Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za zniszczenie lub zaginięcie mienia Wystawcy nieusuniętego w terminie z terenu Targów przez Wystawcę.
Na terenie PWE obowiązuje całkowity zakaz używania otwartego ognia, maszyn typu szlifierka czy spawarka, jak również narzędzi pylących bez odkurzacza wyciągającego.

Miejscem odbioru powierzchni wraz z zamówionymi przyłączami jest Punkt Technicznej Obsługi Wystawców zlokalizowane na terenie PWE.

Odbiór powierzchni wraz z podłączeniami mediów pod zabudowę stoiska odbywa się w dniu rozpoczęcia montażu na podstawie Protokołu odbioru powierzchni wystawowej

Osoba odbierająca powierzchnię jeśli nie jest to Wystawca (np. wykonawca zabudowy) powinien posiadać podpisane przez Wystawcę oryginał upoważnienia podpisanego i opieczętowanego przez Wystawcę. Osoby upoważnione przez Wystawcę do wykonania zabudowy w celu swobodnego poruszania się po terenie Targów powinny posiadać identyfikatory techniczne, które będą dostępne w Punkcie Technicznej Obsługi Wystawców. Identyfikatory techniczne należy uzupełnić danymi osób upoważnionych do montażu stoiska.
Identyfikatory techniczne ważne są tylko w trakcie montażu i demontażu i nie upoważniają do wstępu na Targi w trakcie trwania imprezy.

Stoiska, ich wyposażenie i dekoracja muszą być wykonane wyłącznie z materiałów niepalnych lub zabezpieczone środkami ognioochronnymi o odpowiednim stopniu trudnozapalności. Wystawca zobowiązany jest przedstawić Organizatorowi stosowny atest potwierdzający stopień palności materiałów.
Skan lub kserokopię atestów należy przesłać do Organizatora wraz z projektem architektonicznym stoiska na 40 dni przed rozpoczęciem Targów.
Wykonawca zabudowy stoiska zobligowany jest do usunięcia ze stoiska oraz ciągów komunikacyjnych wszelkich odpadów, i elementów pozostałych po budowie.
Wykonawca zabudowy jest zobligowany do wykończenia lub wysłonięcia, każdej ściany przylegającej do sąsiedniego stoiska i będącej wyższą niż 2,4 m, w sposób estetyczny, w kolorze białym. Wysłona powinna być wykonana z materiałów nieprzeźroczystych.

Wystawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za ewentualne straty lub uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego użytkowania powierzchni oraz pomieszczeń i urządzeń PWE przez pracowników własnych lub firmy wykonującej zabudowę stoiska Wystawcy.
Pracownicy wykonujący instalacje elektryczne muszą posiadać aktualne zaświadczenia SEP w zakresie eksploatacji urządzeń elektrycznych.

Wystawca dokonujący zabudowy powierzchni wystawienniczej samodzielnie lub za pośrednictwem wynajętej firmy zewnętrznej zobowiązany jest:

 • podać nazwę i adres firmy wykonującej zabudowę stoiska,
 • upoważnić wykonawcę zabudowy stoiska do protokolarnego przejęcia powierzchni wystawienniczej pod wykonanie zabudowy
  targowej,
 • przekazać projekt architektoniczny, elektryczny i wodno-kanalizacyjny stoiska do zatwierdzenia przez Organizatora na 40 dni przed rozpoczęciem targów,
 • uzyskać zgodę na wykonanie ww. instalacji technicznych.
 • przesłać upoważnienie oraz oświadczenie wykonawcy, wraz z atestami potwierdzającymi, że użyte materiały do budowy stoiska są niepalne
 • przesłać pełną dokumentację dotyczącą podwieszanych konstrukcji

Demontaż stoisk targowych budowanych samodzielnie

Zgodnie z regulaminem Targów, wywóz eksponatów oraz likwidacja ekspozycji na stoisku, przed zakończeniem Targów jest zabronione.

Demontaż elementów stoiska odbywa się w godzinach określonych przez Organizatora. Wystawcy zobowiązani są do usunięcia wszelkich dekoracji użytych na stoisku (eksponaty, tablice reklamowe, bannery, plakaty wraz z taśmą dwustronną, kolorowa folia na modułach zabudowy) oraz przywrócić zajmowaną powierzchnię wystawienniczą do stanu z dnia przekazania przez Organizatora.

Demontaż stoiska musi być zakończony nie później niż do końca wyznaczonego terminu przez Organizatora. Niedotrzymanie terminów będzie wiązało się z obciążeniem Wystawcy dodatkowymi kosztami. Po zakończeniu demontażu powierzchnia wystawiennicza powinna być przekazana Organizatorowi w stanie nienaruszonym, odpowiadającym kondycji powierzchni przed montażem stoiska. Z powierzchni muszą być usunięte wszystkie elementy wykorzystane do budowy stoiska, wykładzina oraz taśma samoprzylepna.
Wystawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia wynikłe z demontażu przeprowadzonego w nieprawidłowy sposób. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za zniszczenie lub zaginięcie mienia Wystawcy nie usuniętego w terminie z terenu Targów przez Wystawcę.
Ekipy wchodzące na demontaż muszą posiadać identyfikatory “techniczne” (do odbioru w Punkcie Technicznym Obsługi Wystawców, na terenie PWE).
Wjazd samochodów dostawczych i ciężarowych na demontaż możliwy dopiero od godziny zakończenia Targów.

4. Informacje na temat rozładunku, przesyłek kurierskich i spedycji w PWE.

Rozładunek i transport materiałów na terenie PWE WYSTAWCY KORZYSTAJĄCY Z FIRM KURIERSKICH SĄ ZOBOWIĄZANI OSOBIŚCIE ODBIERAĆ PRZESYŁANE PACZKI.
Dostawa towarów i eksponatów targowych podczas trwania Targów musi być zakończona co najmniej na 30 minut przed otwarciem Targów, a w pozostałe dni odbywa się w godzinach montażu stoisk.
Organizator nie bierze odpowiedzialności za przesyłane Wystawcom paczki, dlatego żadna przesyłka nie zostanie odebrana od firmy kurierskiej w Punkcie Technicznej Obsługi Wystawców.

Wyłączność na usługi transportowe (m.in. poruszanie się po halach targowych wózków widłowych i innych pojazdów transportowych) mają poniższe firmy:

NETLOG POLSKA Sp. z o.o.
Rafał Skrobutan
Koordynator/ Coordinator
tel. +48 22 256 70 55
tel. +48 668 890 274
e-mail rafal.skrobutan@netlog.org.pl
www.netlog.org.pl

TRANSMEBLE INTERNATIONAL
Marcin Frontczak
tel.+48 501 710 984
e-mail marcin@transmeble.com.pl

Oficjalny Spedytor Targów wykonuje na zasadzie wyłączności usługi wyładunkowo/załadunkowe na terenie PWE z wykorzystaniem urządzeń mechanicznych tj. wózki widłowe i dźwigowe. W związku z tym, na terenie PWE obowiązuje zakaz wprowadzania na teren obiektu przez Wystawców i osoby trzecie urządzeń mechanicznych służących do rozładunków, np. dźwigi, wózki widłowe mechaniczne, bez zgody Organizatora lub Oficjalnego Spedytora Targów.

Spedytor świadczy usługi poprzez:

 • organizację transportu eksponatów, kompleksową obsługę celną,
 • rozładunki i załadunki towarów targowych zgodnie z instrukcjami wysyłającego,
 • wsparcie wykwalifikowanego personelu przy rozpakowaniu / pakowaniu eksponatów na stoisku,
 • profesjonalne magazynowanie pustych opakowań, eksponatów oraz materiałów zabudowy stoisk,
 • wynajem wózków i platform transportowych,


Nowa data EuroGastro

Nowa data EuroGastro

Ptak Warsaw Expo jako czołowy organizator imprez targowych w Polsce zawsze kluczowe decyzje podejmuje kierując się głosami i sugestiami branży. Tak było jesienią 2021, kiedy dzięki ścisłej współpracy z wystawcami zorganizowaliśmy 17 międzynarodowych wydarzeń targowych, w których wzięło udział ponad 2 000 wystawców i 170 000 odwiedzających z całego świata. Byliśmy jedynym ośrodkiem targowym w Europie, który zorganizował z sukcesem tak dużą ilość wydarzeń.

Również teraz w okresie wiosennym największą wagę przykładamy do współpracy z wystawcami i wspólnie analizując aktualną sytuację i podejmując decyzje korzystne dla poszczególnych branż. Największą imprezą sezonu wiosennego 2022 będą Międzynarodowe Targi Rozwiązań dla Branży HoReCa EuroGastro oraz towarzyszące im targi branży hotelarskiej World Hotel. Tegoroczna impreza jest szczególna, w 2022 przypada 25-lecie Targów EuroGastro, a także jest to pierwsza edycja organizowana przez Ptak Warsaw Expo. Chcielibyśmy, aby oba te wydarzenia były poparte wielką imprezą, która byłaby świętem całej branży.

Dlatego biorąc pod uwagę liczne głosy wystawców zdecydowaliśmy przełożyć Targi EuroGastro na 17 – 19 maja 2022 roku.
Już teraz jesteśmy pewni, że na targi przyjedzie rekordowa ilość odwiedzających. Na chwilę obecną mamy ponad 13 350 zarejestrowanych odwiedzających z Polski i zagranicy. Uczestnictwo potwierdziło nam 150 wystawców i wciąż napływają nowe zgłoszenia. Wszystkie dotychczasowe ustalenia związane z Państwa udziałem w Targach są wiążące.

Dziękujemy za wiele słów wsparcia, które kierujecie Państwo do nas jako nowego organizatora. Tylko wspólne działania pozwolą nam na jak najlepsze przygotowanie imprezy, a także godne świętowanie z Państwem 25. rocznicy powstania targów EuroGastro.

Serdecznie dziękujemy za przesłane opinie i do zobaczenia na Targach!


Zapowiedź jubileuszowej edycji targów EuroGastro

Zapowiedź jubileuszowej edycji targów EuroGastro

Zapraszamy na jubileuszową, 25. edycję EuroGastro. Wydarzenie od ponad 20 lat jest wiodącą imprezą targową z branży hotelarsko-gastronomicznej. Po raz pierwszy organizatorem tej imprezy będzie Ptak Warsaw Expo, które pod koniec 2021 roku przejęło prawa do tej imprezy targowej.

W dniach 11-13 marca 2025, w ramach kolejnej odsłowny targów międzynarodowych targów EuroGastro 2022, nasze hale wypełnią tysiące profesjonalistów z branży, a w śród nich: przedstawiciele czołowych firm z sektora HoReCa, osobowości kulinarne, najznamienitsi szefowie kuchni, światowej sławy barmani, sommelierzy, bariści i cukiernicy.

Wydarzenie charakteryzuje szeroki zakres branżowy, który obejmie 6 głównych stref tematycznych:

 • Wyposażenie zaplecza kuchennego
 • Piekarstwo i cukiernictwo
 • Żywność i napoje
 • Kawa
 • Wyposażenie hoteli, sal restauracyjnych i barów
 • Drink & bar

Targi to doskonała okazją do spotkań ze specjalistami oraz do nawiązania relacji biznesowych. Dodatkowym atutem imprezy jest możliwość umówienia indywidualnych spotkań biznesowych z producentami, dystrybutorami oraz przedstawicielami największych firm działających w branży. Nasi wystawcy będą mieli niepowtarzalna okazję na promocję marki na szeroką skalę oraz przedstawienia swojej oferty tysiącom odwiedzjącym. Korzyści, jakie wynikają z udziału w targach, to także okazja do negocjacji warunków płatności i dostaw, a przy tym oszczędność pieniędzy i czasu.

Wydarzenie wzbogacą m. in. liczne prelekcje traktujące o kluczowych zagadnieniach z branży, a także pokazy kulinarne prowadzone przez najlepszych szefów kuchni. Pełny harmonogram wydarzeń towarzyszących, a także lista prelegentów, pojawi się już niedługo na stronie targów.

Międzynarodowym targom EuroGastro będzie towarzyszyć 14. edycja największych targów rozwiązań dla branży Hotelarskiej – World Hotel. Wydarzenie przyciąga kluczowych przedstawicieli branży hotelarskiej z całego świata. To wyjątkowa, jedyna na taką skalę impreza, na której nasi uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z najnowszymi produktami, innowacjami i trendami na rynku. Odwiedzający World Hotel to przede wszystkim właściciele i menedżerowie hoteli, moteli, pensjonatów, uzdrowisk i sanatoriów; ale też

inwestorzy, deweloperzy, doradcy inwestycyjni, architekci czy dekoratorzy wnętrz. Targi to idealna okazja na nawiązanie nowych relacji biznesowych z najważniejszymi firmami z sektora.

Zapowiada się wielkie święto branży HoReCa. Poprzednią edycję odwiedziło 18371 odwiedzających oraz 580 wystawców. Przybyli na wydarzenie goście będą mieli niepowtarzalną szansę na zapoznanie się z asortymentem setek firm w jednym miejscu i czasie.

Zachęcamy do udziału w jubileuszowej edycji targów EuroGastro.

https://eurogastro.com.pl/


Skorzystaj w pełni z Euro Gastro

Euro Gastro to unikalna okazja do zaprezentowania Waszych produktów oraz innowacji w sektorze HoReCa. Przestrzeń wystawiennicza przeznaczona na realizację wydarzenia, pozwoli wystawcom na ekspozycję swojego asortymentu tysiącom klientów branżowych oraz zorganizowanie miejsca na swobodne prowadzenie rozmów na tle biznesowym.

Targi to doskonała platforma do promocji, sprzedaży oraz wewnątrz-branżowej dyskusji o rynku. Nasze imprezy przyciągają tysiące profesjonalnych odwiedzających, zainteresowanych podtrzymaniem lub nawiązaniem nowych relacji biznesowych. Baza potencjalnych odwiedzających Euro Gastro to dziesiątki tysięcy gości z kraju i zagranicy. Obecność na targach w roli wystawcy pozwala zarówno na zainteresowanie swoją ofertą licznego grona odbiorców i zdobycie nowych klientów, jak również jest doskonałą szansą na poznanie opinii i oczekiwań konsumentów. To jedna z nielicznych okazji, która pozwala w tak krótkim czasie spotkać się z tak wieloma klientami. W trakcie wydarzenia będzie można skorzystać z programu Hosted Buyers, skutecznej inicjatywy mającej na celu wynajdywanie nowych partnerów do współpracy.

Zaopatrzony w jasny plan, przejdź do wyposażenia stoiska. Zwróć uwagę przede wszystkim na:

Branding – Pierwszy element jaki zaobserwuje odwiedzający to nazwa filmy bądź logo. Warto wykorzystać banery bądź ekrany ledowe.

Estetykę – Zadbanie o wrażenia wizualne i estetykę stoiska, przed rozpoczęciem eventu. To z pewnością skieruje większą uwagę uczestników wydarzenia na Twoją ofertę. Przed udziałem w targach przemyśl koncepcję swojego stoiska. Ustal jakie produkty są dla Ciebie priorytetowe – to pozwoli w pełni wykorzystać powierzchnię i rozplanować wyposażenie stoiska.

Oświetlenie – To jeden z najważniejszych elementów stoiska. Pozwoli Ci w pełni wyeksponować najnowsze produkty. U świateł zdecydowanie podniesie atrakcyjność Twojego stoiska i produktu.

Dostęp do prądu – na stoisku w którym wystawca spędza z klientami niemal cały dzień targowy, wydaje się być to usługa wręcz niezbędna. Zamontuj gniazdo z prądem gdzie Ci najwygodniej.

Przestrzeń do spotkań – Pamiętaj o eleganckim i dobrze wyposażonym miejscu, do którego zaprosisz potencjalnych kontrahentów, aby dobić interesu z dala od targowego zgiełku.

Atrakcje -Stoisko przede wszystkim musi posiadać wartość merytoryczną, żeby ją zaprezentować trzeba skutecznie zgromadzić na nim wizytujących. Ważne będą atrakcje, które przygotujesz, ambasadorzy Twojej marki prezentujący produkty, czy nagrody dla uczestników targów. Ważny punkt to również eksperci, którzy wyjdą do klienta i w przystępny sposób zainteresują go ofertą będą o wiele skuteczniejsi, niż jeden pracownik schowany w głębi ekspozycji. Zaproś swoich klientów na premiery produktowe. To doskonała okazja na odświeżenie relacji biznesowych z aktualnymi partnerami i pogłębienie współpracy.

Tych kilka porad pomoże Twojej firmie w osiągnąć sukces. Jeżeli masz pytania lub szukasz pomysłu na realizację swojego stoiska, przejrzyj nasz katalog i skontaktuj się z nami.

Komunikacja

Powyższe elementy składają się na jeden elementarny – dobrą komunikację na targach. Jako organizator zapewniamy tysiące odwiedzających i oferujemy szeroką gamę współpracy marketingowej przed rozpoczęciem targów z wykorzystaniem naszych kanałów.

Udane targi naszych wystawców to targi udane dla nas! Mamy nadzieję, że tych kilka porad okaże się pomocnych i razem uda nam się zorganizować targi pełne sukcesów!


Wypromuj się na Euro Gastro!

Targi Gastronomiczne Euro Gastro – to największe wydarzenie sektora HoReCa w Europie Środkowo-Wschodniej. Daje to jedyną na taką skalę możliwość promocji prezentowanej bezpośrednio tysiącom odwiedzających. Jeżeli chcesz, aby twoje stoisko odwiedziło jak najwięcej osób – pomożemy Ci poinformować jak największe grono klientów o Tobie jako części Euro Gastro!

 • Zamieść w swoich kanałach Social Media oraz na www informację, że będziesz na Targach Euro Gastro i sukcesywnie o tym przypominaj!
 • Wyślij mailing do bazy swoich klientów, że będą mogli zobaczyć Twoją firmę na Euro Gastro.
 • Poinformuj swoich klientów za pomocą swoich kanałów Social Media o tym, co na nich czeka na Twoim stoisku! (jakie brandy? jakie innowacyjne produkty i usługi? jakie atrakcje?)
 • Przygotuj ofertę specjalną na targi i poinformuj o niej swoich klientów za pomocą kanałów Social Media oraz mailingu.
 • Umieść na swojej stronie podlinkowany baner Euro Gastro.
 • Podziel się wszystkim tym, co przygotowałeś na Euro Gastro z naszym zespołem! Wyślij nam listę atrakcji i ambasadorów obecnych na Twoim stoisku oraz poinformuj nas o premierach, promocjach i rabatach, które przygotowałeś na targi, a my zamieścimy to w naszych kanałach Social Media. (wszelkie materiały wysyłaj na adres mailowy: z.kencka@warsawexpo.eu)
 • Więcej informacji  eurogastro.com.pl/wypromuj-sie

Wykorzystaj w pełni możliwości, które daje największa platforma targowa w Europie Środkowo-Wschodniej.


Gwarantowany rozwój Twojego przedsiębiorstwa

Euro Gastro to wydarzenie specjalistyczne, skupiające się stricte na branży gastronomicznej. Nadchodząca edycja targów odbędzie się w dniach 05-07.04.2021. Szeroka gama tematyczna pozwoli odnaleźć się wystawcom z każdej specjalizacji sektora gastronomicznego.

Wydarzenie łączy skalę i profesjonalizm organizacji Ptak Warsaw Expo z partnerami branżowymi, wystawcami, wśród których znajdują się czołowi przedstawiciele sektora, a także wykwalifikowana kadra i eksperci. Daje to solidne fundamenty, które pozwolą na realizację wydarzenia na najwyższym poziomie. Euro Gastro to pozycja obowiązkowa w kalendarzu każdego profesjonalisty z branży. Tworzymy inicjatywę mające realny wpływ na rozwój i zagraniczną ekspansję polskich przedsiębiorstw.

Podczas targów zaprezentują się przedsiębiorstwa oferujące produkty i rozwiązania, mające zastosowanie w licznych gałęziach przemysłu gastronomicznego takie jak:
• Wyposażenie zaplecza kuchennego: sprzęt, meble i akcesoria, środki czystości, odzież
robocza, systemy komputerowe i usługi konsultacyjne
• Piekarstwo, cukiernictwo i lodziarstwo, sprzęt, akcesoria, świeże i mrożone produkty,
półprodukty oraz dodatki do wypieków i deserów
• Żywność i napoje dla gastronomii, świeże i mrożone produkty, półprodukty oraz
dodatki do potraw i napoi
• Kawa: producenci i dystrybutorzy kawy, sprzęt i akcesoria do parzenia, dodatki do
kawy, porcelana, szkło i naczynia jednorazowe, serwis i usługi szkolenia
• Wyposażenie sal restauracyjnych i barów: meble i elementy dekoracji wnętrz,
zastawa i bielizna stołowa, tekstylia, zabezpieczenia, nowe technologie
• Drink & bar: alkohole mocne, wina, nalewki, piwa, sprzęt i akcesoria, produkty i
półprodukty niezbędne do przyrządzania drinków

Międzynarodowe Targi Euro Gastro to miejsce interesów i dialogu lokalnych i globalnych przedsiębiorstw. To unikalna okazja do poznania szerokiej oferty asortymentu, ale i na wymianę doświadczeń i zyskanie cennej wiedzy o trendach i innowacjach na rynku branży gastronomicznej. Wydarzenie okraszone jest w konferencje, dyskusyjne oraz seminaria.

Bezpłatnie skorzystasz z Hosted Buyers – specjalnego programu stworzonego po raz pierwszy w Polsce. Jego podstawowym celem jest zapewnienie wystawcom konkretnych spotkań biznesowych z potencjalnymi kupcami i odbiorcami ich produktów i usług. Program obejmuje nie tylko Polskę, ale również kraje ościenne (głównie z Europy Środkowo-Wschodniej) nadając międzynarodowy charakter całemu wydarzeniu. Dzięki tym działaniom każdy wystawca będzie w stanie osiągnąć pożądane cele biznesowe.

Odwiedź Euro Gastro i wypromuj swój biznes jak nigdzie indziej!

Spotkajmy się na targach! 


Wybierz się na Targi i weź udział w akcji 5R dla gastronomii

Wybierz się na Targi i weź udział w akcji 5R dla gastronomii

5R dla gastronomii, czyli rozwiń swój biznes na Targach EuroGastro – najważniejszym spotkaniu branży HoReCa  w Polsce. Międzynarodowe Targi Gastronomiczne EuroGastro oraz 13. Międzynarodowe Targi Wyposażenia Obiektów Noclegowych WorldHotel odbędą się w dniach 1-3 września 2021 roku w Nadarzynie, w PWE.

To pierwsze po długiej przerwie spotkanie, które zgromadzi przedstawicieli branży HoReCa. Jest to więc niezwykła możliwość odnowienia kontaktów i relacji biznesowych. Targi EuroGastro i WorldHotel to doskonałe miejsce do zapoznania się z ofertą rynku – nowościami i sprawdzonymi rozwiązaniami niezbędnymi do prowadzenia biznesu gastronomicznego i hotelarskiego. Wystawcy zaprezentują propozycje obejmujące wyposażenie zaplecza kuchennego, np.: piece konwekcyjno-parowe, maszyny i urządzenia gastronomiczne, filtry do wody, rozwiązania wentylacyjne, grzewcze i chłodnicze, a także ofertę dla cukiernictwa, lodziarstwa i piekarstwa. Na stoiskach znajdą się produkty  i półprodukty spożywcze dla wszystkich sektorów, napoje alkoholowe i bezalkoholowe oraz kawy i herbaty. Pokazane zostaną również meble restauracyjne, sprzęt cateringowy czy akcesoria dla HoReCa. W części WorldHotel pojawi się pełen asortyment dla obiektów noclegowych i konferencyjnych o różnym standardzie. Począwszy od wyposażenia, poprzez galanterię hotelową nadającą charakter wnętrzom, odpowiednio zaprojektowaną odzież dla pracowników, po środki czystości. Uzupełnienie powyższej oferty dla nowoczesnego obiektu noclegowego stanowią systemy, rozwiązania telekomunikacyjne i zabezpieczenia, a także oferta infrastruktury rekreacyjnej spa i wellness.

Organizatorzy zapraszają: „Wybierz się na Targi EuroGastro i WorldHotel i weź udział w akcji 5R dla gastronomii”  i obiecują, że po wizycie na targach nowe kontrakty, niezwykłe pomysły i ogromna dawka endorfin są gwarantowane.

REAKTYWUJ(MY)!

ROZMAWIAJ(MY)!

ROZWIJAJ(MY)!

REKONSTRUUJ(MY)!

RAZEM DZIAŁAJ(MY)!

Te hasła towarzyszyć będą tegorocznej edycji wydarzenia. Biznes i pozytywne emocje są gwarantowanymi, ale nie jedynymi elementami Targów EuroGastro i WorldHotel. Na szczególną uwagę zasługuje także oferta edukacyjna, a w szczególności program szkoleniowy „Profesjonalny Menedżer Restauracji”. Pierwszego dnia szkolenia poruszone zostaną zagadnienia dotyczące maksymalizacji zysków i wzrostu sprzedaży w gastrobiznesie, a także zarządzania personelem w obecnej sytuacji rynkowej. Drugi dzień natomiast poświęcony zostanie tematom związanym z profesjonalną obsługą sali, przyjmowaniem reklamacji oraz organizacją wydarzeń dla klienta biznesowego. Więcej informacji na temat programu edukacyjnego PMR można znaleźć na stronie www.profesjonalnymenedżerrestauracji.pl.

Już dziś warto zaplanować wizytę na Targach EuroGastro i WorldHotel.