Szef Kuchni

logo-exhibitor

Opis Wystawcy

PL

Szef Kuchni Magazyn Branży Gastronomicznej jako jedyny tytuł z branży HoReCa gwarantuje bezpośrednie dotarcie do blisko 10 000 osób decyzyjnych. Publikujemy m.in. artykuły z zakresu prawa i marketingu, analizy rynku HoReCa i wywiady z szefami kuchni. Nakład i dystrybucja magazynu kontrolowane są przez Polskie Badania Czytelnictwa Prasy.

EN

Szef Kuchni Magazyn Branży Gastronomicznej is the only title from the HoReCa industry that guarantees direct access to nearly 10,000 decision-makers. We publish e.g. articles on law and marketing, HoReCa market analyzes and interviews with chefs. The circulation and distribution of the magazine is controlled by the Polish Press Reading Research.