Speedeo

logo-exhibitor

Opis Wystawcy

PL

Świadczymy kompleksowe usługi transportowe i dystrybucyjne na terenie Polski. • Flota ponad 200 samochodów własnych typu chłodnia • Zachowany ciąg chłodniczy na każdym etapie transportu • Wieloletnie doświadczenie w transporcie cateringu • Ci sami kierowcy każdego dnia • >99,8% poprawności dostaw • Nowoczesna technologia (system GPS i raporty dostaw)

EN

We provide comprehensive transport and distribution services in Poland. • Fleet of over 200 own refrigerated cars • Maintained cold chain at every stage of transport • Many years of experience in catering transport • The same drivers every day • >99.8% correct deliveries • Modern technology (GPS system and delivery reports)