SERWISPOS

logo-exhibitor

Opis Wystawcy

PL

Współpraca firm oferujących kompleksowe rozwiązania do zarządzania obiektami HoReCa. SENSOR-ONLINE: zarządzanie energią i temperaturą, automatyka, kontrola dostępu, wizualizacja stanu obiektu, instalacje telewizyjne i telefoniczne, systemy pożarowe. SERWISPOS: serwis IT 24/7, systemy POS dla Restauracji, systemy PMS dla Hoteli, profesjonalny sprzęt IT, kamery CCTV, nagłośnienie.

EN

Cooperation of companies offering comprehensive solutions for managing HoReCa facilities SENSOR-ONLINE: energy and temperature management, automation, access control, visualization of the facility status, television and telephone installations, fire systems. SERWISPOS: IT service 24/7, POS systems for Restaurants, PMS systems for Hotels, professional IT hardware, CCTV cameras, sound system.