ROTHO PRO

logo-exhibitor

Opis Wystawcy

PL

Rothopro opracowuje i produkuje innowacyjne produkty dla sektora usług hotelarsko-gastronomicznych. Skuteczne i praktyczne rozwiązania dla selekcji i utylizacji odpadów w zakładach gastronomicznych to podstawowa kompetencja firmy.

EN

Rothopro GmbH develops and produces innovative products for the hospitality sector. The company’s core competency is the provision of efficient, practical solutions for separating and disposing of waste in catering and similar businesses.