Meble Design Tomasz Kaczor

logo-exhibitor

Opis Wystawcy

PL

Nasz zespół tworzą prawdziwi pasjonaci trendów wnętrzarskich, których pomysły od 2007
roku zyskują aprobatę zarówno w oczach klientów jak i bezpośrednich użytkowników
naszych mebli.

Dbamy o najwyższą jakość materiałów i dobieramy je zgodnie z Państwa wizją i wymaganiami. Tworzenie mebli od podstaw pozwala nam dopasować się do panujących trendów i potrzeb rynku.

Posiadamy dużą halę produkcyjną i nowoczesny park maszynowy. Wykwalifikowana kadra kierownicza i produkcyjna, oraz najlepsi architekci, od projektu po montaż monitorować będą proces realizacji. Jesteśmy pewni, że dostarczane do Państwa produkty spełniają najwyższe standardy jakości i bezpieczeństwa.

Jesteśmy otwarci na współpracę z właścicielami obiektów wypoczynkowych, restauracji,
kawiarni i inwestorami prywatnymi z Polski i Europy Zachodniej. Chętnie przyjrzymy się
bliżej każdemu ze zleceń, oferując przy tym fachowe doradztwo i pomoc w kwestii
wyposażenia wnętrza.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego, lub osobistego w siedzibie firmy!

EN

Our team consists of true enthusiasts of interior design trends, whose ideas have been gaining approval both in the eyes of customers and direct users since 2007 our furniture.

We take care of the highest quality of materials and select them in accordance with your vision and requirements. Creating furniture from scratch allows us to adapt to the prevailing trends and market needs.

We have a large production hall and modern machinery. Qualified management and production staff, as well as the best architects, will monitor the implementation process from design to assembly. We are sure that the products delivered to you meet the highest quality and safety standards.

We are open to cooperation with owners of recreational facilities, restaurants, cafes and private investors from Poland and Western Europe. We are happy to take a look closer to each of the orders, offering professional advice and assistance in the matter interior fittings.

We invite you to contact us by phone or in person at the company’s headquarters!