Maresto

logo-exhibitor

Opis Wystawcy

PL

Maresto to niezawodny, nowoczesny sprzęt dla Twojego biznesu. Oferujemy profesjonalne wyposażenie dla gastronomii, restauracji, piekarni, stołówek szkolnych, przedszkoli, a także szpitali, jednostek wojskowych i zakładów przemysłu spożywczego w Europie. Mamy 24 lata doświadczenia, ponad 7000 wyposażonych lokali i ponad 35 zaufanych partnerów.

EN

Maresto is a reliable importer of modern equipment for your business. We offer professional equipment for catering establishments, restaurants, bakeries, school canteens, educational institutions, hospitals and other food industry facilities in Europe. Our 24 years of experience is more than 7,000 equipped facilities and 35 reliable partners.