LSI Software S.A.

logo-exhibitor

Opis Wystawcy

PL

LSI Software S.A. jest wiodącym na polskim rynku producentem oprogramowania dla sektora gastronomiczno-hotelarskiego oraz oprogramowania do obsługi obiektów rekreacyjno-sportowych. Oferta obejmuje również usługi konsultacyjne, wdrożeniowe, serwis, a także dostawy specjalistycznych rozwiązań sprzętowych – Posiflex (terminale dotykowe POS, monitory dotykowe, urządzenia peryferyjne) oraz systemy przywoławcze LRS.
Podstawowym atutem firmy jest wieloletnie doświadczenie, stabilna pozycja na rynku oraz duża grupa partnerów, która umożliwia łatwą i wygodną współpracę.
Misją Grupy LSI Software jest dostarczanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych wspierających działalność firm oraz pozwalających na zarządzanie nimi w sposób efektywny i kompleksowy. Nieustannie wsłuchani w potrzeby Klientów i nimi kierowani, oferujemy innowacyjne systemy i usługi. Dostarczamy programy komputerowe, infrastrukturę, specjalistyczne urządzenia, instalacje i szkolenia, kończąc na obsłudze serwisowej. Nasi specjaliści każdego dnia tworzą rozwiązania, dzięki którym codzienna praca naszych Klientów staje się łatwiejsza.
Od 2006 r. firma jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

EN

LSI Software S.A. is a leading polish software developer for the HoReCa industry, as well as software for the recreational and sports facilities. The offer also includes consultations, implementation, service and delivery of specialized hardware solutions – Posiflex (POS touch terminals, touch monitors, peripheral devices) and LRS paging systems.
The company has many years of experience, a stable position on the market and a large group of partners that allows easy and convenient cooperation.
The mission of the LSI Software Group is to provide modern IT solutions supporting the activities of companies and allowing them to be managed in an effective and comprehensive manner. Constantly listening to the needs of customers and guided by them, we offer innovative systems and services. We provide computer software, infrastructure, specialized devices, installations and training, ending with servicing. Every day, our specialists create solutions that make the daily work of our clients easier.
Since 2006, the company has been listed on the Warsaw Stock Exchange.