GoPOS

logo-exhibitor

Opis Wystawcy

PL

GoPOS to nowoczesny system sprzedażowy, przeznaczony dla branży HoReCa. Jego celem jest zautomatyzowanie wielu procesów zachodzących w lokalach. Wśród oferowanych narzędzi znajdują się aplikacje usprawniające obsługę klienta oraz komunikację w lokalu, w tym Mobilny Kelner, rozwiązania samoobsługowe jak E-Menu lub GoKiosk, czy system GoKDS. Firma oferuje także szereg aplikacji stworzonych z myślą o pracy managerów i właścicieli lokali gastronomicznych, w tym system GoManager pozwalający kompleksowo zarządzać biznesem, aplikacje ułatwiające monitorowanie stanów magazynowych (GoStock), przeprowadzanie inwentaryzacji, automatyzujące proces zakupów (GastroSupplier) czy zarządzanie zespołem pracowniczym. Oprogramowanie jest rozwiązaniem chmurowym, dzięki czemu dostęp do wszystkich przechowywanych danych możliwy jest z dowolnego urządzenia, a także miejsca na świecie. GoPOS posiada ponadto bogatą ofertę rozwiązań delivery. To między innymi możliwość utworzenia własnego sklepu internetowego (GoOrder), integracja z zewnętrznymi platformami jak Uber Eats oraz firmami kurierskimi, a także dostęp do narzędzi usprawniających obsługę zamówień na wynos, jak centralka telefoniczna czy aplikacja dla kierowców. System działa na Windows oraz Android i jest w pełni kompatybilny z większością dostępnych na rynku urządzen.

EN

GoPOS is a modern sales system intended for the HoReCa industry. Its purpose is to automate many processes occurring in establishments. Among the tools offered are applications improving customer service and communication in the premises, including Mobile Waiter, self-service solutions such as E-Menu or GoKiosk, or the GoKDS system. The company also offers a number of applications designed for managers and owners of catering facilities, including the GoManager system for comprehensive business management, applications to facilitate inventory monitoring (GoStock), inventory taking, automating the purchasing process (GastroSupplier) or management of the team. The software is a cloud solution, thanks to which access to all stored data is possible from any device and also from any place in the world. GoPOS also has a wide range of delivery solutions. These include the ability to create one’s own online shop (GoOrder), integration with external platforms such as Uber Eats and courier companies, as well as access to tools that streamline the handling of takeaway orders, such as a telephone exchange or an application for drivers. The system runs on Windows and Android and is fully compatible with most devices available on the market.