GOF Hungary Kft.

logo-exhibitor

Opis Wystawcy

PL

Węgierska firma zajmująca się uprawą i przetwórstwem owsa bezglutenowego, kontrolująca i zarządzająca całym procesem od pola do produktu końcowego. Oferowanie surowców dla przemysłu spożywczego, produktów konsumenckich na bazie owsa dla handlu detalicznego, a także opcji marek własnych. Wydajność i wysokiej jakości, bezglutenowe płatki owsiane są zawsze dostępne.

EN

Hungarian gluten free oat cultivating and processing company, controlling and owning the entire process from field to fork. Offering food industry raw material, oat-based consumer products for retail and also private label options. Capacity and high quality, gluten free oat are always available.