Gastrona.pl

logo-exhibitor

Opis Wystawcy

PL

Gastrona.pl jest najstarszym i największym polskim portalem internetowym dla przedsiębiorstw działających w branży gastronomicznej, hotelarskiej i cateringowej. Portal został stworzony przez przedsiębiorców, którzy znają problemy branży, jak i menadżerów firm. Łączymy doświadczenia starej i nowej ekonomii, aby pomóc polskim firmom w umacnianiu ich pozycji rynkowej i osiąganiu wielu innych korzyści.

EN

Gastrona.pl is the oldest and largest Polish internet portal for enterprises operating in the gastronomy, hotel and catering industries. The portal was created by entrepreneurs who know the problems of the industry, as well as company managers. We combine the experiences of the old and new economies to help Polish companies strengthen their market position and achieve many other benefits.