Dotykačka

logo-exhibitor

Opis Wystawcy

PL

Dotykačka jest dostawcą innowacyjnego systemu POS online nowej generacji – cieszącego się zaufaniem tysięcy klientów – małych i średnich firm z sektorów: gastronomia, handel, usługi i hotelarstwo.

Rozwiązania kasowe nowej generacji Dotykačka, działające na systemie Android, zapewniają mikrofirmom oraz małym i średnim przedsiębiorstwom skuteczne i niezawodne wsparcie w prowadzonej działalności handlowej i usługowej. Urządzenia kasowe Dotykačka płynnie i bezpiecznie współpracują z szeroką gamą urządzeń i akcesoriów, takich jak drukarki fiskalne online, terminale płatnicze, wagi, szuflady kasowe, czytniki kodów i wiele innych.

Grupa Dotykačka, z główną siedzibą w czeskiej Pradze – wraz z firmą macierzystą Solitea – obsługuje każdego dnia ponad 30 tys. komercyjnych użytkowników w Europie.

EN

Dotykačka is a provider of an innovative online POS system of the new generation – trusted by thousands of customers – small and medium-sized companies active in the following sectors: gastronomy, retail, services, hospitality.

Dotykačka’s modern online POS system, running on the Android platform, provides micro-, small- and medium-sized ventures with efficient and reliable support in their daily business activities. Devices provided by Dotykačka cooperate smoothly and securely with a wide range of hardware and accessories, such as online fiscal printers, payment terminals, scales, cash drawers, barcode readers and many more.

The Dotykačka Group, with its headquarters located in Prague – together with its parent company Solitea – serves every day over 30,000 commercial users in Europe.