AB Innovation Designer

logo-exhibitor

Opis Wystawcy

PL

AB Innovation Designer jest częścią polskiego dystrybutora IT – AB S.A. Jesteśmy platformą, która kompleksowo dopasowuje rozwiązania IT dla firm i organizacji, a następnie łączy je z najlepszymi Integratorami na polskim rynku. W naszej ofercie są rozwiązania m.in. Intel, Microsoft, Sunmi, Logitech. Posiadamy kilka Demo Room, gdzie nasi klienci jeszcze przed zakupem mogą na żywo poznać wybrane rozwiązanie.

EN

AB Innovation Designer is part of the Polish IT distributor – AB S.A. We are a platform that comprehensively adjusts IT solutions for companies and organizations, and then combines them with the best Integrators on the Polish market. Our offer includes solutions, e.g. Intel, Microsoft, Sunmi, Logitech. We have several Demo Rooms, where our customers can get to know the selected solution live before buying.